A value is required. A value is required.

NY OrDNING FOR REDUSERT FORELDREBETALING FOR BARNEHAGE:

Kr.Sand kommune har vedtatt denne forskriften:
"Ingen skal betale mer enn seks prosent av sin inntekt for barnehageplass
Familier med årstinntekt under kr 473.000 kan søke
Inntekt dokumenteres med selvangivelse for 2014
Ordningen er søknadspliktig - frist er 1. juni, men det kan også søkes
i løpet av året.

Ta da kontakt med Servicetorget i Rådhusgt. 18 - telefon: 38 07 50 00.

 PRISER i henhold til kommunens retningslinjer: RABATTER
100 % - 5 dg pr uke: Kr 2.580,- BARN NR. 2 = 30% avslag
 50 % - 2 og 3 dg pr uke: Kr 1.290,- BARN NR. 3 = 50% avslag
     
     

 

 

 Adresse: Hammerstien 6, 4623 Kristiansand - Tlf.: 47 37 89 18 - E-post: barnehage@kanutten.com