A value is required. A value is required.
Elisabeth Hayek
Daglig Leder
Jeg er født 11. mars 1966, gift og to barn. i Tønsberg, oppvokst i Steinkjer og Snåsa i Nord-Trøndelag, bl.a. på en gård.
Utdannelse: Handelsskole – kurs i spes-ped UIA – har tatt grunnkurs pedagogisk assistent, holder på med kompetansehevingskurs gjennom kommunen; og har masse, masse erfaring!
Praksis:
Jeg startet Kanutten – hele 15 år siden !
Interesser/hobbier: Strikking, lappeteknikk/quilting, musikk, lesing, komponering. Har gitt ut platen ”Fantasi” med 8 barnesanger, inspirert av mitt arbeid med barn. Fikk god hjelp av Kanutten-barna som er kor - neste plate underveis!
Inger Greibesland
Førskolelærer
Inger Reidun ble født 14. juni 1976, oppvokst i Kristiansand/Horten
Utdanning:
97-00 Høgskole i Nesna – førskolelærerutdanning 00-01 ekstra år med 1. avd. Spes.ped og paps 1.
Praksis: 01/02 – lærer i 1. klasse på Hylestad skule i Valle kommune Assistent i pleien på skjermet avd. i AGM sykehjem 93/94 – praktikant i Norskogen bhg. Ulik praksis i skole, SFO, HVPU-bolig, hjemmetjenesten. Vært dagmamma. Erfaring fra mennesker i alderen 0-104 år. Har arbeidet i Kanutten Fam.Bhg. siden april 2003. Interesser/hobbier: Strikking, kryssord.
Andrea Montecinos
Assistent
Andrea ble født 13.05.1974 – 1 barn.
Utdanning:
Barne- og ungdomsarbeider 2011 KKG-Vidg. Skole- 2007-2009 – Barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Praksis:
2 års erfaring fra bhg og 1 års erfaring fra skole/SFO som vikar.
Har arbeidet fast i Kanutten siden september 2011.
Interesser/Hobbier:
Lese, tur-entusiast, sport & fotball.

 

 

 Adresse: Hammerstien 6, 4623 Kristiansand - Tlf.: 47 37 89 18 - E-post: barnehage@kanutten.com