RUTINER

DAGLIGE RUTINER

kl 0715 - Barnehagen åpner - frokost/frilek

kl 0900 - Frokost ferdig

kl 0930 - Vi rydder lekene

kl 0930 - Samlingsstund/tema-arbeid

kl 1030 - Måltid 1: Nistepakke

kl 1100 - Organisert aktivitet eller utelek

kl 1200 - Sovetid for de minste

kl 1330 - Måltid 2 : Frukt/yoghurt

kl 1400 - Organisert aktivitet/frilek

kl 1630 - Barnehagen stenger

UKENTLIGE RUTINER

MANDAG : Gruppearbeid / Musikk

TIRSDAG: Tema / Forming

ONSDAG: Gruppearbeid / Forming

TORSDAG: Tarkus / Tema

FREDAG: Naturfag / Turdag

Turdagen kan bli byttet pga. vær, sykdom osv. - Vi går først og fremst til nærmiljøet dvs. skogs-områder og bl.a. til Paradisbukta Møvik-stranda osv. Men vi besøker også Tresse, museum, fiskebrygga, biblioteket osv..

Gruppearbeid:
Vi deler opp barna i aldersgrupper med aktiviteter og ut-fordringer på sitt nivå. Eksempler: Filosofi-stund, engelsk, matte, språk, eventyr, dukketeater, data, førskole, trafikk, musikk osv. osv.....

MÅNEDLIGE RUTINER

Tema-arbeid : Dette varierer fra måned til måned og tar utgangspunkt i de 7 fagområdene som står i Rammeplanen for barnehager.

Vise-frem-dag: Første fredagen hver måned kan barna ta med seg en leke til barnehagen å vise de andre. Slik får de øve seg på å tørre å opptre/snakke til publikum.

Sportsdag : 1 gang i måneden går vi til Møvik-hallen og boltrer/gymmer !

Besøksdager:Annenhver måned besøker vi Ternevig omsorgssenter og opptrer med sang/show til stor glede for både beboerne og oss !

Foreldrekafé: Den aller siste dagen hver måned inviterer vi foreldre og søsken på kafé hvor vi serverer noe lett og viser samtidig frem kunst-verkene som barna har arbeidet med den siste måneden.