A value is required. A value is required.

BELIGGENHET

Kanutten har fargerike og lyse lokaler i Hammerstien 6, rett ved Andøya.
Flott ute- og inneareal som er utnyttet til det maksimale for de små....
Vi er så heldige som har skogen og sjøen i vårt nærmiljø, og går ofte på tur.

TRYGGHET OG TRIVSEL

Vi ansatte ser det som vår viktigste oppgave at barna skal trives og føle
seg trygge. Derfor bruker vi mye tid på at alle skal bli sett og hørt og
tatt godt vare på. Hos oss er barnegruppene små, og dette er med på å skape små og trygge rammer som gjør hvert barn synligere, og de får større muligheter til å utfolde og utvikle seg. Vi mener at i små grupper tar hvert barn lettere ordet, de får lettere reell innflytelse på egen hverdag. Vi voksne kan da ha skarpere fokus å barnas sterke sider og individualitet - DET RIKE BARNET.
En positiv effekt av å være "liten" er at også foreldrene også blir sett og hørt - det er enklere å få til et godt foreldresamarbeid. Samtidig ønsker vi at barna lærer å bli selvstendige og sosiale mennesker. Vi voksne gir uttrykk i dette arbeidet ved å være tilgjengelige, delaktige og stabile.

KOMPETANSE

I tråd med den nye rammeplanen og i samarbeid med kommunen skal
barnehagen satse på å øke sin kompetanse i sitt daglige arbeid.
Vi har nært samarbeid med foreldrene og kan skryte av gode
tilbakemeldinger gjennom de 17 årene som Kanutten har eksistert.

                                         Dere er hjertelig velkommen på besøk !!
                                                         Hilsen Elisabeth

 Adresse: Hammerstien 6, 4623 Kristiansand - Tlf.: 47 37 89 18 - E-post: barnehage@kanutten.com